Search This Blog

Wednesday, September 17, 2014

Job interview


Usa ka boss mi-interview sa upat ka babaye ug gihatagan ug usa ka pangutana para sa ilang upat....

Boss: A woman normally have lips in two different places. What is the difference between the two?
Girl 1: Ang usa daghang buhok, ang usa wala.
Boss: ok....good!
Girl 2: Ang usa makasulti, ang usa dili.
Boss: that's better.
Girl 3: Ang usa vertical ug ang usa horizontal.
Boss: hmm.. clever!
Girl 4: Ang usa para sa akong pagkaon, ang usa naman para sa akong boss.
Boss: You are hired!!!

No comments: